Niềm hy vọng: Một cam kết canh tân trong cầu nguyện và truyền giáo

Bài chia sẻ của Đức Cha BP. Napoleon B. Sipalay, OP, Vị Trợ Lý liên Hiệp trong Đại Hội Liên Hiệp Khóa II của Liên Hiệp Nữ vương Hòa bình của các Nữ đan sĩ Đa Minh khu vực Châu Á - Thái Bình Dương tại Nhật Bản ngày 26 tháng 5 năm 2024.

Nghe Audio