Thánh Lễ kỷ niệm 10 năm Thiết lập Đan viện Đa Minh Việt Nam 25-03-2024

 Thánh Lễ kỷ niệm 10 năm Thiết lập Đan viện Đa Minh Việt Nam 25-03-2024

THẺ :