Những chia sẻ của người anh em Đa Minh Giuse Đặng Chí San, OP với các chị đan sĩ ngày 6-8-2018

Từ ngày 6 đến ngày 11/8/2018, Cha Giuse Đặng Chí San, O.P đã được mời đến chia sẻ đề tài «đời sống tâm linh» và «Tâm lý trị liệu» cho chị em trong đan viện xin kể ra đây để ghi nhớ những lời tâm huyết của Cha.


KÍN KÍN HỞ HỞ


Được kêu đến nói chuyện một tuần với các chị nữ tu Dòng Kín Đa Minh. Vừa bồi hồi xúc động, vừa thân ái kính cẩn, vừa ớn cho lối tu quá độc đáo này.

Dòng Kín còn gọi là Đan Viện. Nhưng khác với Đan Viện chiêm niệm tức chuyên chú đi sâu vào đời sống tâm linh, Đan Viện Kín còn chuyên đi sâu vào đời sống tâm linh theo một cung cách rất đặc biệt: vào đây, sau ngày khấn, là cắt đứt mọi giao tiếp với thế giới bên ngoài, kể cả với người thân, với cha mẹ. Vào đây, sau ngày khấn, là coi như đời mình đã xong, đã chết !

Đan viện mới thành lập ít năm. Ngọn đồi dành xây Đan Viện vẫn để không vì nhà nước chưa cho phép xây cất. Hơn 20 đan sĩ lúm thúm trong ngôi nhà vốn là nhà tư của một gia đình. Vậy mà khuôn mặt dáng dấp bà nào cô nào cũng khá vui tươi thanh thoát.

Muốn nói với các chị rằng bất cứ hành giả tâm linh nào cũng phải là tu kín. Điều chưa bao giờ mình sống được nên cũng chưa bao giờ thực sự là hành giả. Phải tu kín, vì ở đâu cũng phải lập một đan viện cho tâm mình, và đúng hơn, ở đâu cũng coi như đời mình đã xong, đã chết.

Nhưng càng tu kín đích thực, thì tâm hành giả lại phải càng hở. Hở hết mức. Người đan sĩ tu kín là người đánh hơi thời đại, là người mở toang với muôn nỗi cuộc đời, là người để cho mọi giông gió cuộc đời thổi lộng vào tâm. Từ đó, trong những phút giờ lặng im thăm thẳm, trong những phút giờ tế lễ và ca hát chúc tụng kêu rên bằng Thánh Vịnh, tất cả trần đời được chuyển hóa và thăng hoa từ con tim họ.
Chiều nay trước giờ tụ họp nghe nói chuyện, cả đan viện im lìm lặng ngắt. Tất cả thế giới đều đang ồn ào náo động đủ kiểu. Xe cộ, đèn quảng cáo, và muôn nỗi muôn niềm ẩn nấp riêng tư, đều ồn ào náo động đủ kiểu. Chỉ có ở đây, góc nhỏ vô nghĩa vô danh của trái đất, sự im lặng đóng kín lại mở ra huyền nhiệm và làm cho mọi sự nên huyền nhiệm. Mỗi con người và cả thế giới đều rất cần biết đóng kín và im lặng.
THẺ :