Thần bí và ngôn sứ

Môn Thần bí và ngôn sứ

Lm. Giuse Phan Tấn Thành, OP

Môn học do Đan viện Đa Minh tổ chức.

Thần bí và Ngôn sứ là một môn học chuyên sâu tìm hiểu về hai khía cạnh quan trọng trong truyền thống Kitô giáo: thần bí và ngôn sứ. Môn học thường được giảng dạy trong các chương trình đào tạo thần học và linh đạo. Đây là một môn học có giá trị quan trọng đối với những ai muốn khám phá chiều sâu tâm linh. Môn học giúp người học hiểu rõ bản chất và tầm quan trọng của thần bí và ngôn sứ, đồng thời trang bị cho họ những kiến thức và kỹ năng cần thiết để sống một đời sống thiêng liêng sâu sắc và tham gia hiệu quả vào sứ mệnh truyền giáo của Giáo hội.

Xem toàn bộ môn học ở đây: 👉Thần bí và ngôn sứ