Thư của Cha Thánh Đa Minh gửi các đan sĩ tại MadridThánh Đa Minh cũng là vị thánh lừng danh, vị tổ phụ của một Dòng lớn trong Hội Thánh thế mà ngài không để lại bút tích nào để truyền lại cho anh em Dòng trong tương lai. Theo Alain Quilici OP, với bản dịch trong cuốn "15 ngày với thánh Đa Minh", tr. 9 ghi lại: "Cá nhân thánh Đa Minh không lưu lại bản văn nào, những người đồng thời với thánh nhân đã khôn ngoan ghi lại nhiều kỷ niệm". Tuy nhiên một điều rất đặc biệt và rất hãnh diện cho các đan sĩ, bút tích duy nhất của thánh Đa Minh để lại là lá thư gửi cho các đan sĩ tại Madrid. Sau đây là lá thư đó.

"Cha Đa Minh Bề Trên Tổng Quyền Dòng Giảng Thuyết, gửi Bề Trên và tất cả chị em đan viện Madrid. Chúc bình an và thăng tiến trên con đường trọn lành thánh thiện.

Cha hết sức vui mừng cảm tạ Thiên Chúa vì thấy các con tiến tới trong đàng trọn lành, nhất là vì Người đã cứu vớt các con khỏi những lo toan trần tục. Các con hãy dùng việc cầu nguyện và ăn chay, hãm mình như chiến cụ để chiến đấu với địch thù của các con; chỉ có ai chiến đấu đến cùng mới được ân thưởng. Từ trước đến nay các con không có ngôi nhà thích hợp để có thể tuân giữ đúng như kỷ luật của Dòng. Nhưng từ giờ phút này, các con không còn lý do bào chữa nữa, vì đã có nhà cửa thích hợp giúp cho sự tuân theo kỷ luật được dễ dàng. Vì vậy Cha truyền cho các con phải giữ sự thinh lặng ở các nơi mà Hiến Pháp đã ghi rõ: nhà nguyện, nhà cơm, phòng ngủ và cố gắng cẩn thủ kỷ luật bất cứ nơi nào. Không ai được phép ra khỏi cổng đan viện; không ai ở ngoài được phép vào, trừ Đức Giám mục và những người có bổn phận giảng dạy hoặc kinh lý.

Các con không được bỏ ăn chay, tỉnh thức và đánh tội; các con hãy vâng phục bề trên. Đừng nói chuyện làm phí thì giờ quý giá. Và bởi vì cha không thể giúp đỡ các con về mặt tài chính, nên cũng không muốn làm phiền các con. Bởi đó, cha không cho phép một anh em nào được tự tiện nhận tập sinh để một mình các con phải chăm sóc. Quyền đó thuộc về bề trên và ban cố vấn đan viện mà thôi. Cha sai thầy Manes là bào huynh của cha đến để trông nom, coi sóc và điều hành mọi công việc tuỳ người xét, vì từ trước đến nay, người đã vất vả lo liệu cho các con được như ngày nay, nhờ đó các con mới có thể sống thánh thiện theo luật Dòng. Cha ban cho người toàn quyền kinh lý, sửa dạy và nếu cần thì truất chức bề trên, miễn là phải có sự đồng ý của đa số các chị em trong cộng đoàn. Người cũng có quyền chuẩn chước ít nhiều cho các con theo sự phân định khôn ngoan của người.

Thân ái chào các con trong Chúa Kitô.
"

(X. Lm. Nguyễn Tri Ân, O.P., Thánh phụ Đa Minh Đấng sáng lập Dòng Thuyết Giáo, Chân Lý 2005, tr. 248-250).