Giải thích Giáo luật các Dòng tu

Môn: Giải thích Giáo luật các Dòng tu

Lm. Giuse Phan Tấn Thành, OP
Môn học do Đan viện Đa Minh tổ chức.


Giáo luật về các Dòng tu (tên gọi đầy đủ: Luật về các Hội Dòng Tận Hiến và các Tu Đoàn Tông Đồ) là một phần quan trọng trong Bộ Giáo luật 1983, quy định về tổ chức, hoạt động và đời sống của các Dòng tu trong Giáo hội Công giáo. Giáo luật này nhằm mục đích đảm bảo sự hiệp nhất và trật tự trong Giáo hội, đồng thời giúp các tu sĩ sống trung thành với ơn gọi của mình.

Xem toàn bộ môn học ở đây: 👉 Giải thích Giáo luật các Dòng tu