Cha là tất cả

_Đs Thảo Nguyên, OP._
Cha hỏi con: khắp đất trời trùng điệp,
Con muốn gì Cha sẽ ban tặng con,
Con thưa Cha trong hạnh phúc hân hoan:
Không chi khác con Cha là tất cả.

Cha thì thầm kể chuyện tình muôn thuở:
Đã yêu con, đã nhắc gọi tên con,
Từng phút giây, âu yếm tỏ tình son,
Cha ban mãi, ban hoài, ban vô tận.

Ban Thánh Thần, Ngài dạy con luyện tập,
Hoạ nét đẹp: tình trọn vẹn Khiết Trinh,
Sống siêu thoát, Vâng phục cho đến chết.
Đời dâng hiến mời gọi con cương quyết:

Trở nên một, đồng hình với Giê su,
Tình yêu triệt để, tình yêu huyền siêu,
Đời nhân chứng loan vang cùng trái đất.
Xin Cha giúp lời con nay cam kết.

Mãi trung tín, gian khó chẳng đổi thay.
Đời ẩn sĩ- giảng thuyết khắp trần gian:
Chỉ nơi Cha, trong Cha nguồn hạnh phúc.