Mầu nhiệm Ba Ngôi - mầu nhiệm của sự Hiệp Nhất_ Đs. Mary Mai Hoa, OP._

Hôm nay, mừng lễ Chúa Ba Ngôi, thật là phù hợp để suy về mầu nhiệm Ba Ngôi Thiên Chúa. Một mà là Ba, Ba lại là Một - Hiệp nhất, yêu thương. Trong bài này, chỉ xin góp vài ý tưởng để suy nghĩ về ý nghĩa của mầu nhiệm Ba Ngôi và những gì đụng chạm đến thực tế đời sống mình đang sống.

Mầu nhiệm Ba Ngôi - mầu nhiệm của sự Hiệp Nhất


Mầu nhiệm Hiệp Nhất của Ba Ngôi có lẽ là ý nghĩa quan trọng hơn cả. Trong sự hiệp nhất này, cả Ba Ngôi đều không bị mất đi tính ngôi vị độc nhất của mình cũng không bị tan loãng hay mờ nhạt nhưng được thành toàn và viên mãn trong từng ngôi vị. Cả Ba đều tràn đầy, phong phú theo cách riêng nhưng cũng là sự tròn đầy theo nghĩa chung trong chính bản thể Thiên Chúa. Nếu xét theo chức năng thì Ba Ngôi có một sự phân biệt rõ ràng Chúa Cha sáng tạo, Chúa Con cứu chuộc, Chúa Thánh Thần thánh hóa. Nhưng trên thực tế, không có sự làm việc riêng rẽ một mình mà trong mọi sự đều có sự hiện diện của cả Ba.

Trong công trình sáng tạo: “Thiên Chúa phán…. liền có như vậy.” (x. St 1). Ngoài ra, thánh Gioan đã khẳng định: “Nhờ Ngôi Lời, vạn vật được tạo thành, và không có Người thì chẳng có gì được tạo thành” (Ga 1,3). Chúa Cha đã dùng Lời quyền năng là chính Chúa Con mà tác thành vạn vật và cho Thần Khí của Người bay là là trên mặt nước để ban sinh khí cho địa cầu (x. St 1,2). Sau khi tạo dựng con người, Ba Ngôi đã có một cuộc thảo luận và đi đến thống nhất: “Chúng ta hãy làm nên con người theo hình ảnh của chúng ta, giống như chúng ta…” (St 1,26). Ngay sau đó, Thiên Chúa đã lấy đất nặn ra con người rồi Người thổi hơi vào lỗ mũi. Hành động thổi hơi vào lỗ mũi của Thiên Chúa là để ban Thần Khí Sự Sống (x. St 2,7). Thần Khí Sự Sống không chỉ đơn thuần là sự sống của một con vật nhưng là sự sống thần linh. Sự sống của chính Thiên Chúa là Chúa Thánh Thần.

Trong công trình Cứu Chuộc: Rải rác trong từng trang Tin Mừng, chúng ta đều thấy thấp thoáng bóng dáng của Chúa Cha và Chúa Thánh Thần đang cùng đồng hành với Chúa Giêsu cho đến giây phút cuối cùng trên thập giá và cuộc phục sinh vinh hiển. Tôi vẫn thường nghe lời một bài hát: “Nếu hạt lúa mì rơi xuống đất không chết đi, không thối đi…. nhưng nếu chết đi và thối đi thì nó mới phát sinh ra nhiều bông hạt…” và, tôi cũng vẫn hát như thế! [1] Nhưng tôi không đồng ý với tư tưởng đó chút nào vì không phải mọi hạt lúa chết đi và thối đi đều có thể lên thành cây và kết thành hạt. Tôi làm nghề nông nên biết rõ: Có một số hạt, khi gieo xuống đất thì bị chết và thối rữa tuy vậy chúng không thể mọc thành cây. Còn những hạt có thể đâm chồi thì không thể được gọi là “chết” và “thối” bởi nó vẫn sống và đang sống. Đó chỉ là một bước chuyển mình của sự sinh trưởng. Khi hội đủ các điều kiện cần thiết thì mầm sống đó sẽ xé toạc lớp vỏ bọc bên ngoài để nhú ra và phát triển thành cây. Tôi không biết phải nói thế nào nhưng tôi hình dung cuộc Khổ Nạn và Phục Sinh của Chúa Giêsu cũng như vậy. Sự sống của Đức Kitô là bất diệt, vĩnh cửu như chính Người đã khẳng định: “Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống” (Ga 11,25). Vậy, có phải Chúa Giêsu đã tự mình sống lại hay ai đã làm cho Người sống lại? Đấng đã làm cho Người trỗi dậy từ cõi chết là Chúa Cha hay là Chúa Thánh Thần? Tôi nghĩ là cả Ba Ngôi. Thật vậy, cả Ba Ngôi Thiên Chúa đã cùng đi vào cuộc khổ nạn và cả Ba Ngôi đã cùng sống lại bằng chính sức sống nội tại nơi bản tính Thiên Chúa (x.GLHTCG số 648-650).

Trong công trình thánh hóa: Có phải Chúa Thánh Thần đã và đang hoạt động một mình và làm điều gì đó khác với những gì Chúa Cha và Chúa Con đã làm? Tôi nghĩ là không. Chúa Giêsu đã dạy tôi rằng: Chúa Thánh Thần sẽ lấy những gì là của Chúa Con mà loan báo cho tôi và Ngài sẽ làm cho tôi nhớ lại tất cả những gì Chúa Giêsu đã nói (x.Ga 16,14). Thật vậy, trong công trình thánh hoá, Chúa Thánh Thần sẽ tiếp tục công trình mà Chúa Cha và Chúa Con đã làm và Ngài sẽ đưa nó tới hoàn tất.

Thật là tuyệt vời khi suy niệm về mầu nhiệm Ba Ngôi - mầu nhiệm của sự Hiệp Nhất. Chính trong Ba Ngôi mà từng ngôi vị đã được thành toàn và hoàn tất sứ mệnh của mình trong không gian và thời gian cụ thể cũng như vĩnh cửu. Dù vậy, Ba Ngôi không bao giờ làm việc riêng rẽ một mình mà luôn làm cùng với nhau, bổ túc cho nhau.

Ứng dụng vào đời sống:

Cũng như Ba Ngôi Thiên Chúa, con người có “xã hội tính”. Mỗi người chỉ có thể lớn lên và phát triển như một con người khi sống chung và liên đới với những người khác. Trong mầu nhiệm Ba Ngôi, con người được hiệp thông với Thiên Chúa và với nhau, nhờ đó mà hoàn thành ơn gọi của mình. Và điều này lại càng cấp thiết hơn trong bối cảnh của thế giới ngày nay. Nhưng ngược lại nếu con người loại trừ lẫn nhau và giẫm đạp lên nhau để chứng tỏ bản thân; tìm hư danh bằng cách phá hủy những nền tảng văn hóa đạo đức truyền thống hay của những người đi trước … Khi đó người ta làm như thế người ta tưởng là người ta có thể vươn tới sự phát triển và thành toàn của chính mình. Nhưng không! Chính khi làm như vậy con người đánh mất phẩm giá của mình và quay lưng lại với sự thành toàn đích thực và vĩnh cửu trong Thiên Chúa để ôm lấy một chút sự thành toàn méo mó, tạm bợ của thế gian này.

Lạy Ba Ngôi Thiên Chúa, chỉ trong Ngài chúng con mới có được sự hiệp nhất và thăng tiến đích thực. Xin Chúa ban cho mỗi người chúng con hiểu và sống mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi trong đời sống để chúng con giúp nhau thành toàn ơn gọi làm người và xây dựng thế giới này như Chúa ước mong. Amen.

[1] Hạt Giống Tình Yêu, sáng tác: Lm Phương Anh.