Màu áo tôi yêu

_Đs M. Elisabeth, OP._

Bạn hỏi tôi sao yêu màu áo trắng,
Màu trắng đơn sơ, màu trắng hồn nhiên.
Ôi! Tôi yêu sao màu trắng ấy,
Áo trắng học trò, áo trắng tinh nguyên.

Đã xa lắm rồi thời còn đi học,
Nhưng lòng sao lưu luyến mãi không thôi.
Nhớ ngày nao tung tăng màu áo trắng,
Hàng phượng nghiêng mình nhìn ngắm áo tôi.

Giờ đây bước trên con đường mới.
Vẫn màu áo ấy bên tôi suốt cuộc đời,
Đó là tôi chọn đời Thánh Hiến,
Đan Viện Đa Minh đấy bạn ơi!