Đan Viện Đa Minh Đức Maria Thánh Linh

Ngay từ đầu lịch sử Dòng, Thánh Đa Minh đã thiết lập nữ đan viện tại Prouille năm 1206. Ngài liên kết chặt chẽ đời sống chiêm niệm với sứ vụ loan giảng Tin Mừng. Các đan sĩ không ra khỏi nội vi, nhưng vẫn thực thi sứ vụ "Giảng Thuyết Lời" bằng đời sống cầu nguyện và cô tịch.

Đan Viện Đa Minh tại Việt Nam


- Từ năm 1999, một số chị em đã tuyên khấn trọn đời, thuộc Liên Hiệp Nữ Đa Minh Việt Nam, xin thuyên chuyển và khởi sự đời tu chiêm niệm Đa Minh qua hai năm tập theo Giáo luật tại Đan viện Đa Minh, Farmington Hills, Michigan, Hoa Kỳ.

- Ngày 23 tháng 10 năm 2002, Cha Carlos, Bề trên Tổng quyền Dòng Đa Minh chấp thuận đơn xin thử nghiệm nếp sống đan tu Đa Minh tại Việt Nam. Cộng đoàn tạm trú ở Giáo xứ Lạc Quang, Giáo Phận Thành Phố Hồ Chí Minh với sự chấp thuận của Đức Hồng y Gio-an Baotixita Phạm Minh Mẫn, Tổng Giám Mục Giáo Phận.

- Từ ngày 16 tháng 3 năm 2003, chị em chuyển dời về Giáo xứ Ngũ Phúc, thuộc Giáo Phận Xuân Lộc. Và ngày 9 tháng Giêng năm 2004, Đức Cha Phaolô Maria Nguyễn Minh Nhật đã chấp thuận cho chị em sống thành cộng đoàn đan tu theo Giáo luật.

- Ngày 02 tháng Giêng năm 2014, Tòa Thánh qua Thánh Bộ Dòng Tu đã chấp thuận đơn xin nâng cộng đoàn thành Đan viện tự trị.

- Ngày Đại lễ Truyền Tin, 25 tháng Ba năm 2014, Đức Cha Đa Minh Nguyễn Chu Trinh, Giám Mục Giáo Phận Xuân Lộc đã chính thức phê chuẩn và công bố Sắc Lệnh Thành lập Đan viện Đa Minh Xuân Lộc tại Việt Nam.- Địa chỉ: 572C, Ấp Ngũ Phúc, Hố Nai 3, Trảng Bom, Đồng Nai, Việt Nam
- Điện thoại: 0375 974 007 hoặc 0961 629 863
- Email: [email protected].