Đan Viện Đa Minh Đức Maria Thánh Linh Mừng Lễ Bổn Mạng


Theo gương Mẹ Maria và các Tông đồ vâng nghe lời căn dặn của Chúa Giêsu: “Hãy ở lại trong thành, cho đến khi nhận được quyền năng từ trời cao ban xuống” (Lc 24, 49). Mẹ Maria và các anh em của Chúa đã đồng tâm nhất trí – chuyên cần cầu nguyện – chờ đợi lời hứa. Đó là do tình yêu và niềm hy vọng.

Chị em Đan viện Đa Minh cũng cùng nhau sống tâm tình “Mùa Vọng” thứ hai, một tâm tình ngưỡng vọng Chúa Thánh Thần, mong đón nhận ân sủng của Ngài cho Giáo Hội, cho Đan viện và cho thế giới. Chị em hiệp nhất trong lời cầu nguyện, trầm lặng, tin tưởng lời Chúa hứa sẽ thành hiện thực qua:
  1. Tuần cửu nhật kính Chúa Thánh Thần.
  2. Ba ngày hồi tâm, thinh lặng đặc biệt.
  3. Chính ngày Lễ Hiện Xuống, thay phiên Chầu Mình Thánh Chúa suốt ngày.
  • Xin Gió Thánh Linh đến thay thế khói lửa chinh chiến trên toàn thế giới.
  • Xin Lưỡi Lửa Thánh Linh đồng hành với anh chị em Đa Minh trong sứ vụ loan báo Tin mừng cứu độ.
  • Xin Gió Thánh Linh đẩy mạnh vào đầy Căn Nhà Giáo Hội, để Giáo Hội luôn được đổi mới - Giáo phận luôn được sinh động.
  • Xin Ơn Nói Tiếng Lạ, tiếng nói từ con tim được Thánh Linh ban tặng cho mỗi Kitô hữu, cho từng chị em, để loan truyền cho nhau những kỳ công của Chúa.
  • Xin Mẹ Maria Thánh Linh cầu bầu cùng Chúa cho chúng con.

Kính mời quý ân nhân, thân nhân và anh chị em hiệp thông với chúng con trong lời cầu nguyện.
THẺ :