Cảm nghiệm về ý nghĩa cuộc sống Đan tu Đa Minh

Sr. A-Jeanne of The Holy Eucharist, OP.

Cảm nghiệm về ý nghĩa cuộc sống Đan tu Đa Minh và Tầm quan trọng của việc trung thành với Tu Luật Thánh Augustinô và Hiến pháp của các Nữ Đan sĩ Đa MinhVới đề tài này, tôi xin trình bày hai vấn đề:
 
Phần I: Ý nghĩa đời sống của chúng tôi – đời sống đan tu Đa Minh.
 
Phần II. Sự quan trọng của việc trung tín theo Tu luật của Thánh Augustin và Hiến Pháp.
 

I. Ý Nghĩa Đời Sống Đan Tu Đa Minh


Đời sống mà chúng tôi đang sống gọi là “Đời sống đan tu Đa Minh". Với đời sống này nó bao gồm ba khía cạnh:
 
1. "Đời sống đan tu Đa Minh” là một đời sống thánh hiến với ba lời khuyên Phúc Âm: Vâng phục, trinh khiết, thanh bẩn.
 
2. "Đời sống đan tu Đa Minh" là đời tu chiêm niệm: dành thời giờ nhiều cho việc cầu nguyện, sống ẩn mình trong cô tịch, hy sinh hãm mình...
 
3. “Đời sống đan tu Đa Minh" theo linh đạo "Dòng Thuyết Giáo", đặc sủng thánh Tổ Phụ Đa Minh đã lãnh nhận từ Chúa Thánh Thần.

1. “Đời sống đan tu Đa Minh” là một đời sống thánh hiến với ba lời khuyên phúc âm.


Đời sống thánh hiến là ơn huệ đặc biệt của Thiên Chúa Ba Ngôi dành cho một số người. Mặc dù qua Bí tích Thánh Tẩy, tất cả mọi Kitô hữu đều được mời gọi bước theo Chúa Kitô, thế nhưng chỉ trong ơn gọi đặc biệt sống đời thánh hiến, với ơn trợ giúp của Chúa Thánh thần, con người mới có thể đáp trả lời mời gọi dâng hiến trong Phép Thánh Tẩy một cách triệt để. Vì thế, chính Thiên Chúa Cha đã kêu gọi đời sống thánh hiến, để theo sát dấu chân Đức Giêsu Kitô qua ba lời khuyên phúc âm, nhờ quyền năng Chúa Thánh Thần.
 

a. Chính Thiên Chúa Cha kêu gọi: Suy tư về tiếng gọi từ Thiên Chúa Cha trong ơn gọi trọng đại này cho tôi thấy: nguồn gốc ơn gọi không phải đến từ một con người, nhưng là sáng kiến từ chính Thiên Chúa Cha, lý do Ngài gọi không dựa vào bất cứ một lý do nhân lọai nào nhưng hoàn toàn do tình yêu của Chúa Cha. Ngài gọi kẻ Ngài yêu, một tình yêu nhưng không, một tình yêu tuyệt đối của Chúa Cha, mục đích ơn gọi này là để được nên giống Con Một của Ngài là Đức Giêsu Kitô. Ôi một ơn gọi tuyệt vời! Và thực sự tôi đã được Chúa Cha gọi giữa nhiều bạn bè. Thiên Chúa đã dành cho tôi một chỗ mà vị trí đó chỉ dành cho một số người. Tôi nhớ khi còn thời đệ tử, vào mỗi kỳ nghỉ được về quê, nhóm chúng tôi thuộc giáo xứ Thánh Nguyễn Duy Khang, Thủ Đức phải thuê một chuyến xe Lambretta để cùng về cho sớm mà bây giờ chỉ còn lại mình tôi là tu sĩ. Nhiều suy tư về ơn gọi tôi thấy vừa ngỡ ngàng vừa tràn ngập trong niềm vui. Càng thấy mình nhỏ bé bất xứng trước Thiên Chúa và tầm thường trước con người, vậy mà tôi cũng có tên trong danh sách ơn gọi cao quý này, tôi càng xác tín về tình yêu vĩ đại nhưng không của Thiên Chúa đã dành cho tôi.

b. Theo dấu chân Chúa Giêsu Kitô: Thiên Chúa Cha gọi để tôi được bước theo Đức Kitô, để được trở nên giống Con Một Cha, đồng hình đồng dạng với Ngài. Chính đời sống dâng hiến tôi đang sống là lối sống của Đức Giêsu đã sống xưa. Qua ba lời khuyên phúc âm, tôi được họa lại lối sống mà chính Chúa Giêsu đã sống trong tương quan với Thiên Chúa Cha trong quyền năng Chúa Thánh Thần. Chúa Giêsu đã sống trinh khiết để biểu lộ tình yêu cao cả trọn vẹn đối với Thiên Chúa Cha. Chúa Giêsu đã sống thanh bần để hoàn toàn lệ thuộc vào Cha. Chúa Giêsu đã sống vâng phục để lấy ý Cha làm lẽ sống. Tôi rất vui sướng vì lối sống của tôi hiện nay là một lối sống thần linh, một lối sống không theo khuôn mẫu của một con người trần gian, nhưng từ vị Thiên - Chua-làm- người. Tuy nhiên đời thánh hiến cũng là một thách đố lớn lao đối với tôi, bởi vì không những đòi hỏi tôi chấp nhận theo lối sống của Chúa Giêsu mà còn phải cố gắng họa lại lối sống đó nơi bản thân tôi; để qua tôi, con người ngày nay nhận ra Đức Giêsu đang hiện diện sống động trong thế giới này. Điều này làm tôi cảm thấy hân hoan về sự mỏng dòn của mình. Tôi nguyện cố gắng bao nhiêu có thể và đồng thời trông cậy vào quyền năng của Chúa Thánh Thần.

c. Nhờ quyền năng Chúa Thánh Thần: Tuy nhận ra mình mỏng dòn yếu đuối, nhưng tôi không bị thất vọng, bởi vì tôi đã được Chúa Giêsu trao cho Chúa Thánh Thần để Ngài biến đổi tôi. Nói về Chúa Thánh Thần, tôi xác tín về sự can thiệp mạnh mẽ của Ngài trong cuộc đời tôi. Khi mới được 10 tuổi, tôi chưa nhận ra tiếng gọi của Chúa, chưa biết đời tu là gì, thế mà Chúa Thánh Thần đã làm cho tôi đáp trả tiếng gọi đi tu theo cách ý vô thức, nhưng dần dần Thánh Thần giúp tôi nhận ra ý nghĩa cao quý của đời tận hiến và Ngài làm cho tôi hạnh phúc trong đời sống này. Quả thực Thánh Thần rất khỏe "dụ dỗ" và là nhà thẩm mỹ kỳ diệu! Ngài đã hấp dẫn tôi để tôi say mê vẻ đẹp thần linh và rồi Ngài sẽ làm cho tôi mỗi ngày mỗi trở nên giống Đức Giêsu, làm hài lòng Thiên Chúa Cha. Nên mặc dù vẫn thấy mình yếu đuổi nhiều lỗi tội, nhưng tôi vẫn tin tưởng và phó thác vào Chúa Thánh Thần.


2. "Đời sống đan tu Đa Minh" là đời sống chiêm niệm cầu nguyện, sống ẩn mình trong cô tịch, hy sinh hãm mình…


Gần 5 năm được thử nghiệm trong đời sống đan tu, chưa lúc nào tôi cảm thấy chán ngán và hối tiếc vì đã chuyển sang ơn gọi này. Tôi rất thích hát kinh Thần vụ, chấu Thánh Thể và cầu nguyện trong thinh lặng. Tôi khao khát mỗi ngày cảm nghiệm sâu hơn ý nghĩa các Thánh Vịnh để giờ kinh của tôi được sốt sáng hơn. Tôi rất hài lòng về sự phân chia các giờ kinh Thần vụ trải dài cả ngày như hiện nay của đan viện. Tôi thích các giờ kinh dù chính hay phụ cũng đều được hát hơn là đọc. Tôi cũng yêu mến đời sống cô tịch trầm lặng, gần gũi với thiên nhiên. Tôi ước ao bầu khí đan viện thinh lặng hơn nữa, thánh thiêng hơn nữa. Tôi khao khát một sự bình an, trầm lắng cả trong tâm hồn lẫn bên ngoài.

3. “Đời sống đan tu Đa Minh" theo linh đạo "Dòng Thuyết Giáo", đặc sủng thánh Tổ Phụ Đa Minh đã lãnh nhận từ Chúa Thánh Thần.


Trong Hiến Pháp Nền Tảng cho tôi biết rõ: “Các nữ đan sĩ của Dòng Đa Minh được khởi đầu khi cha Thánh Đa Minh qui tụ tại đan viện Prouilhe một số phụ nữ trở lại đức tin Công giáo, hiến thân cho một mình Thiên Chúa và nối kết họ với công cuộc “thánh thuyết bằng sự cầu nguyện và hy sinh hãm mình.
Các nữ đan sĩ phải cố gắng đạt tới đức ái hoàn hảo đối với Thiên Chúa và tha nhân, mang lại ơn cứu độ cho tất cả mọi người... Trong khi các anh tôi, chị tôi và huynh đoàn giáo dân “rao giảng Danh Thánh Chúa Giêsu Kitô khắp nơi trên thế giới” thì các nữ đan sĩ tìm kiếm, suy niệm, và cầu nguyện trong cô tịch, ngõ hầu lời Chúa từ miệng Thiên Chúa phán ra không trở thành vô ích, nhưng hoàn tất những điều đã được phán ra (x.Is 55.10).

Trong ý nghĩa này tôi biết mình là ai, tôi phải sống thế nào, ý nghĩa đời sống này ra sao và sẽ dẫn tôi đi đến đâu. Tôi sống ẩn dật không phải để trốn tránh đời nhưng là để hiến thân trọn vẹn hơn cho Thiên Chúa và ơn cứu độ cho mọi người. Tôi sống trong cô tịch nhưng không sống trong cô đơn, bởi vì tôi luôn liên kết chặt chẽ với tất cả các anh chị tôi Đa Minh trên toàn thế giới đang rao giảng Danh Thánh Chúa Giêsu Kitô. Tuy không gặp gỡ con người, nhưng qua đời sống này, tôi “loan báo trước cho trần gian biết rằng: Chỉ trong Đức Kitô, mới tìm được hạnh phúc thật ở đời này bằng ân sủng và đời sau trong vinh quang".
 

II. Tầm Quan Trọng của Sự Trung Tín Theo Tu Luật Thánh Augustin Và Hiến Pháp Nữ Đan Sĩ Đa Minh


Tôi ý thức khi chọn ơn gọi dâng hiến này đòi buộc tôi phải trung tín tuân giữ kỷ luật theo Tu luật thánh Âu-tinh và Hiến pháp nữ đan sĩ Đa Minh. Tôi tự do chọn lựa, tôi tự do cam kết với Thiên Chúa thì đòi buộc tôi phải trung tín tuân giữ. Tôi trung tín tuân giữ luật là một cách đáp trả đích thực lời mời gọi của Thiên Chúa Cha. Tôi trung tín tuân giữ luật là tôi đang để cho Chúa Thánh Thần biến đổi tôi mỗi ngày trở nên giống Đức Kitô hơn. Tôi trung tín giữ luật là tôi sống đúng với bản chất của chính mình. Tôi xác tín, nếu tôi có trung tín thì bản thân tôi mới có sự bình an, niềm vui và hạnh phúc đích thực.

Nếu tôi không trung tín thì tôi đang lừa dối Thiên Chúa, lừa dối mọi người và lừa dối chính mình. Nếu tôi không trung tín là tôi xúc phạm đến Thiên Chúa, tôi đánh mất chính mình và sống vô nghĩa lý đối với cuộc đời.

Tuy nhiên, “tình thần sáng suốt nhưng "xác thịt lại yêu đuối", "điều tôi muốn tôi lại không làm, điều tôi không muốn tôi lại làm, tôi đã có những bất tín trong quá khứ, trong hiện tại và chắc chắn cả trong tương lai nữa. Thế nhưng tôi vẫn đòi hỏi mình phải trung tín, trung tín từng ngày và trung tín đến suốt đời. Tôi cần tập luyện cho đến chết với lý tưởng này. Tôi vẫn chỗi dậy ngay sau mỗi lần bất tín để tiếp tục làm lại. Tôi mong được sự tha thứ của Thiên Chúa và cộng đoàn; đồng thời tôi cũng xin được trợ giúp để mỗi ngày trở nên hoàn thiện hơn trong sự trung tín.

Tôi cố gắng sống theo lời khuyên trong Hiến Pháp Nền Tảng Các Nữ Đan Sĩ Đa Minh: “hãy sống sao để cho bản thân được cứu độ, tha nhân được thấy gương sáng, các thiên thần được hoan hỷ và Thiên Chúa được vui lòng".