Xin hỏi Em



 _Đs. Nguyên Nguyên, OP._

Xin hỏi em, sao em chọn đời dâng hiến?
Biết không em, đời nói thế là ngu?
Đời sống tu nào có khác chi tù!
Thú vị chi, sống mà kể như chết!

Xin hỏi em, sao chọn đời đan sĩ?
Đời nói rằng, chỉ những kẻ khùng điên,
Không bon chen, không vui thú, tình, tiền
Sống ẩn mình chốn tịch liêu cô quạnh.

Sao tự nguyện trở thành người khùng dại?
Sao bằng lòng sống như kẻ ngu ngơ?
Phải chăng có “Người Yêu” cũng là kẻ “'dại khờ” ?
Ô lạ quá! Tình yêu làm biến hoá.

Nhiệm mầu thay! Nghịch lý thay! Thập giá!
Thẳm sâu thay, Thượng Đế là phàm nhân!
Chỉ vì yêu, chọn chết cứu gian trần,
Đưa nhân loại, trở thành con Thiên Chúa.

Chúc mừng em, ơn gọi tuyệt diệu quá!
Cầu chúc em luôn quảng đại hiến dâng,
Son sắt thuỷ chung từng phút 'xin vâng',
Trong Giêsu, cầu phúc cho nhân thế.