Thông tin Đại Hội liên hiệp Nữ Vương Hòa Bình khóa II

Trong Tông hiến Vultum Dei quaerere của Đức Giáo Hoàng Phanxicô ban hành vào ngày 29 tháng 6 năm 2016 dành cho các nữ đan sĩ chiêm niệm, Đức Giáo Hoàng có nói đến việc các đan viện thuộc cùng một Dòng liên kết với nhau tạo thành một liên hiệp. Ngõ hầu các đan viện vốn có chung một đặc sủng không bị cô lập nhưng duy trì đặc sủng ấy trong lòng trung tín và sự sống hiệp nhất là một giá trị vô song, nhờ việc tương trợ trong tình huynh đệ (số 71).

Trong tình hiệp thông, các đan viện Dòng Đa Minh khu vực Châu Á - Thái Bình Dương đã liên kết với nhau thành một liên hiệp và đã được Tòa Thánh thiết lập (ngày 8 tháng 11 năm 2021, Prot. N.FM 184 b-1\202), như là một pháp nhân Công và được quản trị bởi những quy chế này.( VDQ 30, CO 86, 97).

Liên hiệp bao gồm 5 Đan viện Đa Minh nhận làm hội viên:

1. Đan viện Đa Minh Nữ Vương các Thiên Thần là trụ sở chính của Liên Hiệp (Philippines)
2. Đan viện Đa Minh Đức Mẹ Mân Côi (Philippines)
3. Đan viện Đa Minh Đức Maria Thánh Linh (Việt Nam)
4. Đan viện Đa Minh Thánh Giuse (Nhật Bản)
5.
Đan viện Đa Minh Đức Mẹ Mân Côi(Nhật Bản)

Đại Hội Liên Hiệp Nữ Vương Hòa Bình, Khóa II


Thời gian: Từ ngày 25 đến ngày 27 tháng 5 năm 2024 do chị Mary Augustine Cruz, OP Chủ Tịch Liên Hiệp đã triệu tập tại Đan viện Đa Minh Tại Nhật Bản

Thành phần tham dự: Gồm các đại biểu của các Đan viện là thành viên tham dự

Chủ tọa
: Cha Fenando García OP, Tổng đặc trách các nữ Đan sĩ Đa Minh thế giới và dưới sự cộng tác của vị Trợ Lý Liên Hiệp nay là Đức Cha BP. Napoleon B. Sipalay,Op, ở Philippines. Ngoài ra còn có Cha Mariano González Martin, OP, vị hướng dẫn Liên Hiệp theo Quy Chế Liên Hiệp Nữ Vương hòa Bình và qui định của Tòa Thánh cho các nữ đan sĩ.

Chủ đề: Năm thánh của niềm hy vọng và sứ vụ

Chủ đích Đại Hội các đan viện CATBD là:
-Bầu chọn chủ tịch Liên Hiệp và Ban cố vấn mới cho Liên Hiệp
-Bàn về kế hoạch định cho giai đoạn mới về sự hợp tác và giúp nhau phát triển về phương diện quản trị, huấn luyện và kinh tế.

Kết quả: Sr. Mary Augustine Cruz, OP( Bocaue Philippines), tái nhiệm;
-Cố vấn 1: Sr. Ma. Dominica Nueva Espane OP, (Cainta, Philippines);
-Cố vấn 2: Sr. Jeanne Hào OP (Việt Nam);
-Cố vấn 3: Sr. Marie Rosaria OP, (Nhật Bản);
-Cố vấn 4: Sr. Mad. Sophie Kim Quy OP, (Việt Nam).

Xin Chúa thương chúc lành cho Liên Hiệp và mọi quyết định luôn theo đúng ý Chúa.