Thánh Mẫu Học

Môn Thánh Mẫu Học

do Lm Giuse Phan Tấn Thành, OP., hướng dẫn
Khoá học do Đan viện Đa Minh tổ chức.

Thánh Mẫu học là môn học/ngành học nghiên cứu về Mẹ Maria, mẹ của Chúa Giêsu. Trong bối cảnh lịch sử xã hội, Thánh Mẫu Học có thể được định nghĩa chung nhất là "nghiên cứu về lòng sùng kính và suy nghĩ về Mẹ Maria trong suốt chiều dài lịch sử của Kitô giáo. Hiện nay, phương pháp của Thánh Mẫu Học giảng dạy về Maria như một phần của giáo lý đức tin, những lời dạy của Chúa Giêsu, mầu nhiệm cứu chuộc và ân sủng. Thánh Mẫu Học Kitô giáo nhằm mục đích kết nối kinh thánh, truyền thống thiêng liêng với giáo huấn của Giáo hội về Đức Maria.


Xem toàn bộ môn học ở đây:👉Thánh Mẫu Học