Điều kiện tuyển sinh


Các bạn nữ thân mến!

Bạn có muốn phụng sự Chúa Kitô trong ơn gọi Đa Minh? Hãy tìm cho mình:

-Một hướng đi,

-Một ý nghĩa cho cuộc sống

-Một giá trị của lời cầu nguyện trong cô tịch


Điều kiện tuyển sinh:

-Có ý hướng ngay lành

-Có sức khoẻ thể lý tốt

-Trình độ học vấn: tối thiểu TH Phổ Thông

-Trí phán đoán lành mạnh

-Tính tình cởi mở và có khả năng sống cộng đoàn

-Tuổi từ 18 đến 30.

Địa chỉ liên hệ: Đan viên Đa Minh Đức Maria Thánh Linh

572C Ngũ Phúc, Hố Nai, Trảng Bom, Đồng Nai

Email: [email protected]

Điện thoại: 0375974007 hoặc 0961 629 863